Skip to content

Veiligheid

Veiligheid

Privacy beleid Scouting Cycloongroep Borculo

Scouting Cycloongroep Borculo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Cycloongroep Borculo.
Scouting Cycloongroep Borculo bestaat uit een stichting en een groepsvereniging. Bij de Kamer van Koophandel staan deze geregistreerd als:
– Cycloongroep Scouting Borculo
– Stichting Scouting Borculo
Dit privacybeleid heeft betrekking op zowel de stichting als de groepsvereniging. Scouting Cycloongroep Borculo is aangesloten bij Scouting Nederland. Het privacy statement van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapregistratie
De lidmaatschapregistratie verloopt via een inschrijfformulier. De volgende gegevens worden opgevraagd op het inschrijfformulier: roepnaam, voorletter(s), achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mail, geboortedatum van het lid. Eveneens worden van ouder(s) (indien van toepassing) of van verzorger(s) van het lid de naam, het telefoonnummer en e-mailadres opgevraagd. Het ingevulde inschrijfformulier wordt ingeleverd bij de teamleider van de speltak. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Scouts Online is het leden administratie systeem van Scouting Nederland. Voor Scouts Online is het privacystatement te vinden op www.scouting.nl/privacy. Na registratie in Scouts Online wordt het inschrijfformulier fysiek bewaard.

Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden (bij inschrijving) een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en de machtigingsgegevens worden geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van Scouting Cycloongroep Borculo heeft inzicht in de financiële gegevens.

Verklaring Omtrent Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland en Scouting Borculo aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Voor alle leiding van 18 jaar en ouder wordt een VOG aangevraagd, ook zullen alle nieuwe leiding op deze manier gescreend worden.
Voor meer informatie over de VOG kijk op: https://www.justis.nl/producten/vog

Tevens hanteren wij de gedragscode die scouting Nederland heeft opgesteld, deze is hier te vinden. Mocht er iets spelen binnen de groep van je kind en wil je hierover praten met onze vertrouwenspersoon? Dat kan. Rogier is onze vertrouwenspersoon en hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@cycloongroep.nl