Skip to content

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Wat leuk dat je lid wil worden! Om een lid in te schrijven hebben we de volgende gegevens nodig:

  Gegevens lid


  Wettelijke vertegenwoordiger en noodnummers

  Voor de leden die nog niet volwassen zijn moeten we ook de gegevens hebben van de ouders/verzorgers. Voor volwassenen ontvangen we graag een contactpersoon voor geval van nood.

  Ouder/verzorger/contactpersoon 1


  Ouder/verzorger/contactpersoon 2


  Ondersteuning

  Gedurende het jaar zijn er activiteiten en klussen, waarbij de groep afhankelijk is van de inzet van ouders. Daarvoor inventariseren we, waar u ons in de toekomst (incidenteel) bij kunt helpen (dit is vrijblijvend).

  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  JaNee
  €10,-€25,-€50,-... per jaar (onder invullen, minimaal €10,-)geen donateur

  Machtiging

  Door ondertekening van dit digitale formulier geeft u toestemming aan vereniging Scouting Borculo Cycloongroep om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en andere aan de vereniging verschuldigde edragen, mits vooraf overeengekomen, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vereniging Scouting Borculo Cycloongroep. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Gegevens geïncasseerde:

  Gegevens incassant:

  Naam: Vereniging Cycloongroep Scouting Borculo
  Adres: Oude Diepenheimseweg 18a
  Postcode: 7274 AB
  Woonplaats: Geesteren (Gld)
  Incassant ID: NL76ZZZ518006080000


  Ik machtig hierbij Vereniging Cycloongroep Scouting Borculo tot een doorlopende SEPA-incasso achtiging voor het automatisch afschrijven van de contributie voor het lidmaatschap van ... ....
  JaNee

  The random number will appear here.